Bethel French Varsity vs Silver Shores Varsity (Court C) Make Up Game